ac circuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ac circuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ac circuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ac circuit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ac circuit

  * kỹ thuật

  mạng AC

  mạng dòng xoay chiều

  điện:

  mạch AC

  mạch dòng xoay chiều