ac bias nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ac bias nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ac bias giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ac bias.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ac bias

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  sự định thiên xoay chiều

  thiên áp AC

  thiên áp xoay chiều