ac bed coating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ac bed coating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ac bed coating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ac bed coating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ac bed coating

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    lớp mạ bằng dòng AC