ac (alternating current) bus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ac (alternating current) bus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ac (alternating current) bus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ac (alternating current) bus.

Từ điển Anh Việt

  • ac (alternating current) bus

    (Tech) mẫu tuyến dòng điện xoay chiều