tầng hai trong Tiếng Anh là gì?

tầng hai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng hai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng hai

    * dtừ

    first floor