tầng gác trong Tiếng Anh là gì?

tầng gác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầng gác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầng gác

    * dtừ

    storey

    * thngữ

    pair of steps