tóc trong Tiếng Anh là gì?

tóc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tóc

  hair

  (có ) tóc đen/dài/quăn to have black/long/curly hair

  ngắm một cô gái tóc ngắn to contemplate a girl with short hair/a short-haired girl

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tóc

  * noun

  hair

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tóc

  hair (on head)