tóc bờm xờm trong Tiếng Anh là gì?

tóc bờm xờm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc bờm xờm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc bờm xờm

    * dtừ

    thatch