tóc đỏ hoe trong Tiếng Anh là gì?

tóc đỏ hoe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc đỏ hoe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc đỏ hoe

    * dtừ

    carrot