tóc tiên trong Tiếng Anh là gì?

tóc tiên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc tiên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc tiên

    * dtừ

    spica (cây tóc tiên)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tóc tiên

    spica