tóc vàng hoe trong Tiếng Anh là gì?

tóc vàng hoe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc vàng hoe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc vàng hoe

    * ttừ

    fair-haired