tóc rối bết trong Tiếng Anh là gì?

tóc rối bết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc rối bết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc rối bết

    * dtừ

    plica