tóc tỉa đuôi trong Tiếng Anh là gì?

tóc tỉa đuôi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc tỉa đuôi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc tỉa đuôi

    * dtừ

    shingle