tóc dày và quăn trong Tiếng Anh là gì?

tóc dày và quăn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc dày và quăn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc dày và quăn

    * dtừ

    wool