tóc sâu trong Tiếng Anh là gì?

tóc sâu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc sâu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc sâu

    * dtừ

    grey hair (on young person)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tóc sâu

    grey hair (on young person)