tóc tơ trong Tiếng Anh là gì?

tóc tơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc tơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tóc tơ

  * dtừ

  conjugal love

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tóc tơ

  * noun

  conjugal love

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tóc tơ

  conjugal love