tóc độn trong Tiếng Anh là gì?

tóc độn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc độn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc độn

    * đtừ

    toupee