tóc thề trong Tiếng Anh là gì?

tóc thề trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóc thề sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóc thề

    * dtừ

    hair that touches one's shoulders (of young girl)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tóc thề

    hair that touches one’s shoulders (of young girl)