tài trong Tiếng Anh là gì?

tài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tài

  skill; gift; talent

  tài nấu ăn của một cô giáo culinary skills of a woman teacher

  hồi trẻ, ông ấy thực sự có tài nói trước đám đông in his youth, he had a real talent for public speaking

  skilful; talented

  xem tài xế

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tài

  * noun

  talent, gift

  * adj

  skilful, talented

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tài

  skill, talent, gift; skilful, talented