tài lực trong Tiếng Anh là gì?

tài lực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài lực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tài lực

  financial resources; * nghĩa bóng ability; competence

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tài lực

  * noun

  capability, capacity

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tài lực

  capability, capacity