tài xỉu trong Tiếng Anh là gì?

tài xỉu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài xỉu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tài xỉu

  * dtừ

  chinese dice (kind of gamble)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tài xỉu

  * noun

  Chinese dice

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tài xỉu

  Chinese dice