tài ba trong Tiếng Anh là gì?

tài ba trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài ba sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tài ba

    skilful; talented

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tài ba

    skilful, talented