tài vặt trong Tiếng Anh là gì?

tài vặt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài vặt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tài vặt

    * dtừ

    resourcefulness, resource

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tài vặt

    skill