tài cán trong Tiếng Anh là gì?

tài cán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài cán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tài cán

  * dtừ

  ability, capability; skill, cleverness, skillfulness

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tài cán

  * noun

  ability, capability

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tài cán

  ability, capability, skill, talent