tài lặn trong Tiếng Anh là gì?

tài lặn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài lặn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tài lặn

    * dtừ

    water-craft