tài hóa trong Tiếng Anh là gì?

tài hóa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài hóa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tài hóa

    riches, wealth

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tài hóa

    riches, wealth, talent, ability