tài vụ trong Tiếng Anh là gì?

tài vụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài vụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tài vụ

  money affairs; finance

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tài vụ

  * noun

  finance

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tài vụ

  finance