tài chủ trong Tiếng Anh là gì?

tài chủ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài chủ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tài chủ

    owner, proprietor, landlord, landowner, household

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tài chủ

    owner, proprietor, landlord, landowner, household