tài tử trong Tiếng Anh là gì?

tài tử trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài tử sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tài tử

  actor; actress

  cô ấy xinh như tài tử xi nê she was as pretty as a screen actress

  làm quen với nhiều tài tử điện ảnh và sân khấu to make the acquaintance of many actors/actresses of screen and stage

  xem nghiệp dư

  dilettante; dabbler

  làm một việc gì đó theo kiểu tài tử (thiếu ý định nghiêm túc) to do something as a hobby; to dabble in something; to do something amateurishly

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tài tử

  * noun

  amateur. actor, actress.

  (cũ) talented men

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tài tử

  actor, actress