tài bồi trong Tiếng Anh là gì?

tài bồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài bồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tài bồi

    cultivate, improve (the mind)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tài bồi

    cultivate, improve (the mind)