tài xế trong Tiếng Anh là gì?

tài xế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài xế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tài xế

  chauffeur; driver

  dạo này tôi tình nguyện làm tài xế cho bố tôi i volunteer to chauffeur my father these days; i offer/volunteer to drive for my father these days

  tài xế xe buýt motorman; bus driver

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tài xế

  * noun

  driver, chauffeur

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tài xế

  driver, chauffeur