tài hèn trong Tiếng Anh là gì?

tài hèn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài hèn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tài hèn

    small ability