tài liệu trong Tiếng Anh là gì?

tài liệu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài liệu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tài liệu

  document

  (nói chung) material, documentation, literature

  thu thập tài liệu để viết tiểu thuyết to collect material for a novel

  ' e-form' là một tài liệu trực tuyến có nhiều khoảng trống cho người dùng điền thông tin cần thiết và có thể gửi đến cơ quan đang cần thông tin đó qua mạng 'e-form' is an online document that contains blank spaces for a user to fill in with requested information and that can be submitted through a network to the organization requesting the information

  documentary

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tài liệu

  * noun

  material, document

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tài liệu

  document, information, literature, material