tài mạo trong Tiếng Anh là gì?

tài mạo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài mạo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tài mạo

  * dtừ

  talent and outward look; talent and beauty, elegance, swell (u s)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tài mạo

  * noun

  talent and outward look

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tài mạo

  talent and outward look