tài bay trong Tiếng Anh là gì?

tài bay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài bay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tài bay

    plane, airplane