tài bơi trong Tiếng Anh là gì?

tài bơi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài bơi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tài bơi

    * dtừ

    water-craft