tài sắc trong Tiếng Anh là gì?

tài sắc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài sắc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tài sắc

  * dtừ

  talent and beauty

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tài sắc

  * noun

  talent and beauty

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tài sắc

  talent and beauty