tài bắn trong Tiếng Anh là gì?

tài bắn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài bắn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tài bắn

    shooting skill, shooting ability