tài đức trong Tiếng Anh là gì?

tài đức trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài đức sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tài đức

  * dtừ

  talent and virtue

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tài đức

  * noun

  talent and virtue

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tài đức

  talent and virtue