tài sản trong Tiếng Anh là gì?

tài sản trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài sản sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tài sản

  fortune; property; assets

  tài sản vắng chủ ownerless property

  tài sản ông ta lên tới hàng tỉ his fortune amounts to billions

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tài sản

  * noun

  property

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tài sản

  property, asset