tài cao trong Tiếng Anh là gì?

tài cao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài cao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tài cao

    * dtừ

    masterliness

    * ttừ

    masterful, masterly