tài trí trong Tiếng Anh là gì?

tài trí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài trí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tài trí

  * dtừ

  ability and intellect; aptitude, natural disposition or capacity (for)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tài trí

  * noun

  ability and intellect

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tài trí

  ability and intellect