tài tổ chức trong Tiếng Anh là gì?

tài tổ chức trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tài tổ chức sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tài tổ chức

    organizational skills