người yêu ở chốn đồng quê trong Tiếng Anh là gì?

người yêu ở chốn đồng quê trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người yêu ở chốn đồng quê sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người yêu ở chốn đồng quê

    * dtừ

    swain