người dò trong Tiếng Anh là gì?

người dò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người dò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người dò

    * dtừ

    sounder