người ép trong Tiếng Anh là gì?

người ép trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người ép sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người ép

    * dtừ

    squeezer