người tả trong Tiếng Anh là gì?

người tả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người tả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người tả

    * dtừ

    describer, depicter