người hò trong Tiếng Anh là gì?

người hò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người hò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người hò

    * dtừ

    holler