người vẽ trong Tiếng Anh là gì?

người vẽ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người vẽ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người vẽ

    * dtừ

    depicter, delineator