người vợ trong Tiếng Anh là gì?

người vợ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người vợ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người vợ

    xem vợ

    chàng tìm thấy ở lan một người vợ và một nàng thơ in lan, he found both a wife and a muse

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người vợ

    wife